"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2008

GIGS – 2008

27/02/08 Sefydliad y Glöwyr, Y Coed Duon

Diolch i Fenter Iaith Caerffili am sicrhau nad oedd 2008 yn cwbl moel o ran gigs! Erbyn hyn roeddwn yn swyddog prosiect llawn amser gyda Cadwch Gymru'n Daclus, ac yn dad!

Thanks to Caerffili Language Enterprise for ensuring that 2008 wasn't wholly devoid of gigs! By now, I was a full-time project officer with Keep Wales Tidy, and a dad!