"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2007

GIGS – 2007

25/01/07 Sefydliad y Glöwyr, Y Coed Duon

27/01/07 Ysgol Tryfan, Bangor (Gweithdy CLERA)

14/02/07 King’s Hall Carvery, Aberystwyth

Aeth y delyn mas o'r ffenest eleni! Canolbwyntio'n llwyr ar fy ngwaith gyda Golwg (gan gynnwys Etholiad Cynulliad ym mis Mai), symud ty o Gaerdydd i Borth Tywyn ym mis Awst, a disgwyl ein plentyn cyntaf, Heledd, a ganwyd ar Rhagfyr 6ed.

The harp went out of the window this year! Focused fully on my work with Golwg, including the National Assembly elections in May; Moving house from Cardiff to Burry Port in August, and expecting our first child, Heledd, who was born on December 6th.