"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2006

GIGS – 2006

13/01/06 Eglwys St. Paul’s, Poynton

11/02/06 Rhos y Gilwern, Cilgerran

03/03/06 Y Goodrich, Caerffili

23/03/06 Clwb y Bont, Pontypridd

20/04/06 Yr Eglwys Fethodistaidd, Llwynypia

17/06/06 Eglwys Penrice, Gŵyr

15/07/06 Sefydliad y Glöwyr, Y Coed Duon

16/07/06 Gwesty’r Tower, Jersy Marine

29/07/06 Eglwys Undodaidd Prince’s Street, Corc

11/08/06 Eglwys St. Paul, Abertawe

12/08/06 Castell Ffonmon, Bro Morgannwg

19/08/06 Abbey Hotel, Tindyrn

Tawelodd y perfformio wedi i mi gychwyn fy swydd gyda chylchgrawn Golwg. Ond cafwyd un perfformiad cofiadwy ar ddechrau'r flwyddyn, yn angladd fy mamgu ("Nanny") yn Poynton - gofynnwyd i mi ganu'r emyn "Lord of the Dance" yn ystod y gwasanaeth. Er bod hwn yn gwahanol iawn i'm repertoire Cymraeg arferol, dyma un o'r perfformiadau rwyf mwyaf falch ohoni erioed.

The gigs quietened again after I started my job with Golwg magazine. But I had one memorable performance at the start of the year, at my Nanny's funeral in Poynton, Cheshire. I was asked to sing the hymn "Lord of the Dance" during the service. Although this was outside my regular Welsh repertoire, it is one of the performances of which I am most proud.