"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2005

GIGS – 2005

14/02/05 King’s Hall Carvery, Aberystwyth

21/03/05 Sesiwn “Bandit”, S4C (gyda SKEP)

04/07/05 Exton Hall, Exton, Rutland

23/07/05 Capel Seion, Baker Street, Aberystwyth

27/08/05 Falcondale, Llanbedr Pont Steffan

02/09/05 Eglwys Saint Michael, Marseille

17/09/05 Castle Hotel, Aberhonddu

26/09/05 Egerton Grey, Porthceri

27/09/05 Sesiwn fyw, BBC Radio Cymru

01/10/05 Celtic Manor, Casnewydd

05/11/05 Capel Minny Street, Caerdydd

05/11/05 Manor Parc, Caerdydd

25/11/05 Yr Amgueddfa Werin, Sain Ffagan

25/11/05 Theatr yr Ysgol, Trefynwy

26/11/05 Plas Llancaiach, Llancaiach Fawr

27/11/05 Gŵyl Goleuadau Nadolig, Ledbury

07/12/05 Callaghan’s, Caerdydd

10/12/05 Llansantffraid Court, Clytha

Yn sydyn iawn, wedi dwy flynedd o waith academaidd cyflogedig, roeddwn yn ol ar y stryd yn bysgio - tipyn o sioc i'r sustem. Ond roedd fy nghytundebau byr yn Aberystwyth wedi dirwyn i ben, a bu'n rhaid sefydlogi unwaith eto fel telynor, tra'n chwilio am swydd newydd. Roedd yn chwech mis caled iawn, o bysgio a geisio am swyddi nes i mi gael fy mhenodi fel gohebydd Cynulliad Cylchgrawn Golwg yn Rhagfyr 2005.

After two years of paid academic employment, I was back on the streets in July 2005, which was a bit of a shock to the system. But my short-term academic contracts in Aberystwyth had come to an end, and I had to re-group as a harpist, whilst also looking for new jobs. It was a tough six months of busking and making job applications, until I was appointed as National Assembly corrspondent for Golwg magazine in December 2005.