"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2004

GIGS – 2004

28/01/04 Castell Caerdydd

14/02/04 King’s Hall Carvery, Aberystwyth

07/05/04 Neuadd y Pentref, Penrhyncoch

29/05/04 Capel Minny Street, Caerdydd

??/??/04 The Goat Major, Caerdydd

??/??/04 Sesiwn fyw, WMMT FM, Whitesburg, Kentucky.

20/11/04 Yr Eglwys, Croesoswallt

Pylodd y delyn i'r cefndir eleni, wrth i nifer o bethau eraill digwydd yn fy mywyd. Gorffenwyd y PhD yng Nghaerdydd (o'r diwedd!), tra roeddwn yn ymgymryd a phrosiect ymchwil yn Aberystwyth. Uchafbwynt eleni oedd canu "Y Deryn Pur" ar ddechrau gwasanaeth priodas Kathryn a Minnau yng Nghapel Minny Street, Caerdydd. Rwyf yn dal i son am yr achlysur honno yn fy nghyngherddau heddiw, pryd bynnag rwy'n canu'r gan yna.

The harp faded into the background this year, as several other things were going on in my life. The PhD in Cardiff was finished (at last!), at the same time as I was also engaged in a research project in Aberystwyth. Th eharping highlight of the year was singing "Y Deryn Pur" at me and Kathryn's wedding. I still refer back to that occasion whenever I sing "Y Deryn Pur" in a gig.