"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

9 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2003

GIGS – 2003

10/02/03 Sesiwn fyw, Reasonance FM, Llundain

16/02/03 Clwb Gwerin Ynysddu

18/02/03 Sesiwn fyw, BBC Radio Cymru

22/02/03 Miskin Manor, Meisgyn

28/02/03 Y Ganolfan Hamdden, Tylorstown

28/02/03 Maes Manor, Y Coed Duon

03/04/03 Sesiwn fyw, Wedi 7, S4C

10/05/03 Ysgol Gyfun Y Barri

02/06/03 Tafarn Capel, Gilfach Fargoed

11/07/03 Pabell y Cynulliad Cenedlaethol, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

12/07/03 Neuadd y Pentref,Llangwm (Sir Fynwy)

02/08/03 Y Capel, Abermeurig

16/08/03 Eglwys Sant Andreas, Dinas Powys

29/08/03 Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd

20/09/03 Y Swyddfa Cofrestr, Cathays

20/12/03 Wynnstay Arms, Machynlleth

Blwyddyn arall eithaf tawel. Ces fy mhenodi i swydd ymchwil newydd ym Medi 2003 - felly dyma diwedd o gyfnod hir o bysgio ar gyfer y PhD. Serch hynny, cafwyd cymysgedd ddifyr o gigs: y sesiwn ar Reasonance FM yn Llundain (yng nghwmni'r telynor Rhodri Davies). Roedd hefyd yn fraint i ganu'r delyn ym mhriodas fy annwyl ffrindiau Andrew a Ffion yn Abermeurig, Ceredigion, yng nghapel y pentref a chafodd ei hatgyweirio'n unswydd ganddynt ar gyfer eu diwrnod mawr!

Another fairly quiet year. I was appointed to a new research post in 2003 - so began the end of my time busking for my PhD. However, I had an interesting variety of gigs - a live session on Reasonance FM in the company of my friend, the harpist Rhodri Davies. It was also a priviledge to be the harpist for the wedding of my dear friends Andrew and Ffion at Abermeurig, Ceredigion - in the village chapel that had been refurbished by the couple especially for their big day.