"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

9 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2002

GIGS – 2002

28/01/02 Canolfan “Meeting Point”, Llys-faen

31/01/02 Ysgolion Caerffili

28/02/02 Buffs, Brynmawr

16/06/02 Chattery Cafe, Abertawe

09/07/02 Eglwys Llandochau (Angladd)

13/07/02 Y Sioe Amaethyddol, Pen-y-bont ar Ogwr

14/07/02 Y Sioe Amaethyddol, Pen-y-bont ar Ogwr

27/07/02 Castell Coch, Caerdydd

27/07/02 Clwb Golff Morlais, Merthyr Tudful

27/07/02 Cyngerdd Preifat, Sir Fynwy

29/07/02 Sesiwn fyw, “P’nawn Da”, S4C

24/08/02 Mansion House, Caerdydd

29/08/02 Tŷ Mawr, Brechfa

30/11/02 Gwesty’r Angel, Y Fenni

05/12/02 Ysgolion Sir Caerffili


Erbyn hyn, roedd y PhD yn ei hanterth. Bysgio'n unigol, yn hytrach na gigio, oedd yn mynd a'm bryd bron yn llwyr erbyn hyn, gan mae bysgio oedd yn cynnig y ffordd mwyaf hyblyg o godi arian o amgylch fy astudiaethau.

By now, the PhD was in full flow. As a result, it was solo busking, rather than gigs, which became my main focus, as busking offered the most flexible manner of raising money around my studies.