"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

9 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2001

GIGS – 2001

15/01/01 Canolfan “Meeting Point”, Llys-faen

29/01/01 Ysgolion Sir Caerffili

31/01/01 Ysgolion Sir Caerffili

15/02/01 Ysgolion Sir Caerffili

28/02/01 Ysgol Hendredeni, Caerffili

01/03/01 Canolfan St. Paul’s, Llanelli

01/03/01 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

01/03/01 “Buffs”, Brynmawr

17/03/01 Canolfan Bowlio Sully (Anthemau Cenedlaethol Cymru a’r Alban cyn gem bowlio rhyngwladol / National anthems before an international bowls match)

28/04/01 Llys Gwenllian, Cydweli

10/05/01 Sefydliad y Glöwyr, Y Coed Duon

18/05/01 Goodfella’s, Blaina

28/05/01 Merlin’s, Ystradgynlais

Mehefin 2001 “Britfest”, Hambwrg

09/06/01 Coed y Mwstwr, Pen-y-Bont

09/06/01 St Mary’s Hotel, Bro Morgannwg

18/06/01 Canolfan “Meeting Point”, Llys-faen

30/06/01 Canolfan Gregynog

21/07/01 Great Malvern Hotel, Great Malvern

28/07/01 Gwesty’r Bae, Caerdydd

25/08/01 Capel y Crwys, Caerdydd

01/09/01 Llety Parc, Aberystwyth

21/09/01 Clwb y Bont, Pontypriddd

25/10/01 Talisman, Brynmawr

30/10/01 Castell Tretower

07/11/01 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

07/11/01 Tŷ Mawr, Brechfa

12/12/01 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

Uchafbwynt telyn eleni oedd cael gwahoddiad i berfformio yn "Britfest", Hambwrg, Yr Almaen (er i mi dioddef o ddanodd poenus ar y llong draw yno!). Nol yng Nghymru, wnes i ddechrau cael tipyn o waith gyda'r mentrau iaith yn ne-ddwyrain Cymru, ac hefyd gyda'r "Friends of Caerphilly Music" i deithio o gwmpas ysgolion Sir Caerffili. Ambell i gyngerdd cofiadwy gyda plant o oedran 4-16!

The harping highlight of 2001 was being invited over to "Britfest" street festival in Hamburg, Germany (even though I had a very painful toothache on the ferry from Harwich). Back in Wales, i started to get a bit of work from the Welsh language enterprises in south east Wales, and also with "Friends of Caerphilly Music", who funded me to tour round many of the schools in that county. Several memorable gigs with children aged 4-16!