"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

9 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2000

GIGS - 2000

01/03/00 Canolfan Dydd St. Pauls, Llanelli

01/03/00 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

05/04/00 Canolfan Graddedigion, Prifysgol Caerdydd

17/04/00 Sesiwn fyw, “P’nawn Da”, S4C

29/04/00 Gwesty’r Manor, Crughywel

01/07/00 Y Gŵyl Bysgio, Porthcawl

08/08/00 Fflimio “Cerdd y Cymry” yn Llanelli

01/09/00 Gwesty Glyn Clydach, Castell-nedd

07/09/00 Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd

06/10/00 Three Arches, Y Waun, Caerdydd

25/10/00 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

13/11/00 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

23/11/00 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

11/12/00 The Rolling Mill, Cwmafan

12/12/00 Gwesty’r Hilton, Caerdydd

13/12/00 Tŷ Olwen, Ysbyty Treforys

Dyma blwyddyn tawelach i mi, wedi'r holl ymwneud gyda phrosiectau eraill ar y delyn yn ystod 1998/99. Yn 2000 bu i mi ganolbwyntio'n llwyr ar y PhD ac ar fysgio fel telynor unigol. O ganlyniad, wrth edrych nol, bu i mi ymbellhau'n anfwriadol o 'bethau' y byd gwerin yng Nghymru. Roedd y cyfres o gynherddau bach yn Nhŷ Olwen (sef adain gofal ar gyfer cleifion Cancr yn Nhreforys) yn achlysuron dymunol a heddychlon iawn, er gwaethaf cyflwr difrifol rhai o'r cleifion.

This was a much quieter gigging year for me, after all the activity with various harp projects around 1998-99. From now on, my focus was on the PhD, and busking solo. Looking back, I also became unintentionally distanced from the folk scene in Wales. However, the series of small performances in Tŷ Olwen (a cancer respite wing of Morriston Hospital) were always pleasant and peaceful occasions, despite the serious condition of some of the patients.