"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

10 November 2011

Ar Daith / On Tour: 2010

GIGS – 2010

01/03/10 Three Rivers Hotel, Glanyfferi

15/05/10 Cyngerdd preifat, Penalun (Sir Benfro)

06/06/10 Eglwys Santes Fair, Porth Tywyn

15/06/10 Holiday Inn, Casnewydd

07/07/10 Prifysgol Abertawe

10/07/10 De Valance, Dinbych y Pysgod

11/08/10 Cyngerdd preifat, Dihewyd, Ceredigion

19/08/10 Cilymaenllwyd, Pwll

??/08/10 Hafan y Coed, Llanelli

??/08/10 Cartref, Henllan

??/08/10 Cilwendeg, Boncath

02/09/10 Plas y Môr, Porth Tywyn

23/09/10 Castell Tywi, Upland Arms

24/09/10 Canolfan Dydd Dyffryn Teifi, Castell Newydd Emlyn

28/09/10 Cartref, Henllan

29/09/10 Cae Maen, Llanelli

04/10/10 Plas y Môr, Porth Tywyn

07/10/10 Gorffwysfa, Bryncoch (Castell-nedd)

15/10/10 Brynmarlais, Arberth

22/10/10 Falcondale, Llanbedr Pont Steffan

26/10/10 Woodfield, Arberth

27/10/10 Plas y Dderwen, Caerfyrddin

27/10/10 Hafod, Castell-nedd

28/10/10 Allt y Mynydd, Llanybydder

29/10/10 Neuadd yr Eglwys, Castell Newydd Emlyn

01/11/10 Brondesbury Lodge, Aberteifi

03/11/10 Y Canolfan Dydd, Castell Newydd Emlyn

07/11/10 Dôl y Felin, San Clêr

07/11/10 Castle View, Llawhaden

08/11/10 Arwelfa, Cymmer (Cwm Afan)

09/11/10 Cae Maen, Llanelli

11/11/10 Taibach Residential Home, Taibach

15/11/10 Cwrt yr Enfys, Ystradgynlais

17/11/10 Neuadd Drymmau, Sgiwen

19/11/10 Perfformiad Stryd, Caerfyrddin

19/11/10 Plas y Môr, Porth Tywyn

22/11/10 Cartref, Henllan

22/11/10 Tremle, Pencader

23/11/10 Y George, Porth Tywyn

29/11/10 Trem y Glyn, Glyn-nedd

30/11/10 Y Capel, Hermon

1/12/10 Hafan y Coed, Llanelli

1/12/10 Williamston House, Houghton (Sir Benfro)

02/12/10 Y Canolfan Dydd, Cae Maen, Llanelli

02/12/10 Dôl y Felin, San Clêr

03/12/10 Mîn yr Afon, Cwmafan

06/12/10 Morfa Afan, Port Talbot

07/12/10 Pencaerau, Castell-nedd

08/12/10 Cae Maen, Llanelli

08/12/10 Mîn yr Afon, Cwmafan

08/12/10 Perfformiad Stryd, Caerfyrddin

09/12/10 Park View, Castell-nedd

10/12/10 Y Clwb Hwylio, Glanyfferi

15/12/10 Woodfield, Arberth

16/12/10 Y Plas, Felinfoel

Yn Ebrill 2010, cefais fy hun yn ol yn bysgio'n llawn-amser ar y strydoedd am y tro cyntaf ers Rhagfyr 2005. Roedd cytundeb gwaith gyda'r Disability Law Service wedi dod i ben, ac roeddwn unwaith eto'n ddibynol ar y delyn, ac yn gwneud ceisiadau swydd. Ym mis Awst, clywais Heather Jones yn siarad ar y radio ynglyn a'i pherfformiadau mewn cartrefi henoed. A minnau'n cael pethau'n anodd gyda'r bysgio, fe es innau ati i lythyru llawer o gartrefi yn ne orllewin Cymru, ac felly dyma cyfres newydd o gynherddau rheolaidd. Ar 23/11/10 cefais fy nhelyn deires, a'i perfformio ar yr un noson yn nhafarn y George, Porth Tywyn.

In April 2010, I found myself busking full-time on the streets for the first time since December 2005. My work contract with the Disability Law Service had come to an end. I was once again dependent on the harp, and trying to file job applications. In August, I heard Heather Jones on the radio talking about her performances in care homes. As I was struggling with the busking, I went about writing to various care homes in south west Wales, and thus started a new series of concerts. On 23/11/10 I was given my triple harp, and I performed it on the same evening at the George pub in Burry Port.