"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

18 December 2012

Hwlffordd

Stats

Wedi chwarae / Played: 15

Cyfanswm / Total: 2009

Cyfartaledd / Average: £133.93

Uchaf / High: £219

Dylanwad / Influence

Am rhai blynyddoedd, bu ystadegau Hwlffordd yn sownd ar "Wedi chwarae 1, Cyfanswm £105", oherwydd un perfformiad stryd ym 1998 cyn mynd i "Sesiwn Fach San Clêr" yn nhŷ'r Ffidlwraig, Siân Phillips. Yn ddiweddarach, datblygodd Hwlffordd proffeil ystadegol eithriadol o gryf wrth i mi fynychu'r dref adeg Nadolig, a chwarae yno'n amlach fyth wedi imi symud i dde-orllewin Cymru. Yn Rhagfyr 2012 wnes i ennill £200 am y tro cyntaf yn y dref, ar ôl bwrw dros £150 ar sawl achlysur. Yn agos at Hwlffordd (yn Roch) mae Cuffern Manor, lle rwyf wedi bod yn ffodus i chwarae ar ddwy achlysur yn y cyfres rheolaidd o gigs gwerin yn y lle honno.

For some years, Haverfordwest's statistics read "Played 1, Total £105£, because of one street performance before going to a session at the home of the fiddler, Siân Phillips. It was some years later that Haverfordwest began to develop a much stronger statistical profile as I began to frequent the town more often towards Christmas time, and even more so after moving to south-west Wales. In December 2012 I earned £200 for the first time in the town, at last, having hit the £150 mark on several occasions. Near to Haverfordwest, at Roch, is Cuffern manor, where I have been fortunate to have put on two performances at the regular series of folk concerts that are held there.