"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

21 June 2012

Llifogydd Ceredigion Floods (2012)

Yn 2012, fe wnes i perfformiad yn Theatr y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Digwyddodd y cyngerdd yn fuan ar ôl i lifogydd difrifol taro ardal Aberystwyth, gan orfodi nifer o deuluoedd o'u cartrefi. Aeth elw o werthiant CDs (£65) tuag at Cronfa Apêl Llifogydd Cyngor Sir Ceredigion.

In 2012, I performed at Theatr y Drwm at the Naitonal Library of Wales in Aberystwyth. The concert happened shortly after serious floods hit the Aberystwyth area, forcing a number of families from their homes. The profit of CD sales at the concert (£65) was donated to the Ceredigion County Council Flood Appeal Fund.