"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

16 March 2012

Arberth

Stats

Wedi chwarae / Played: 5

Cyfanswm / Total: £204

Cyfartaledd / Average: £40.80

Uchaf / Highest: £74

Dylanwad / Influence

O ystyried cyfoeth cymharol y dref, mae'n syndod efallai nad yw ystadegau Arberth rhywfaint yn well. Rwyf wedi canu'r delyn mewn ddau cartref gofal yn y dref, gydag ymladd rhwng dau preswylydd mewn un gig! O Arberth gwnes i'r galwad ffôn allweddol yn gofyn i'm Tad (Maalie) benthyg arian imi gael y delyn deires.

It's a bit surprising that Narberth's stars aren't higher, considering the comparative wealth of the town. I have played the harp at two residential homes here (with a fight breaking out between two residents inone gig!) It was also from here that I made a key phone call to my Dad (Maalie), asking if he would borrow the money for my triple harp.