"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

23 March 2012

Dinbych-y-Pysgod

Stats

Wedi chwarae / Played: 7

Cyfanswm / Total: £309

Cyfartaledd / Average: £44.14

Uchaf / High: £61

Dylanwad / Influence

Fe wnes i chwarae am y tro cyntaf yma yn ystod "comeback" 2005, ond mae'r dref wedi datblygu'n lleoliad telyn rheolaidd ers imi ail-sefydlu fel telynor yn 2010. Yn ogystal â'r bysgio, rwyf wedi canu'n rheolaidd yng nghartref gofal Belmont Court. Rwyf hefyd wedi chwarae mewn dwy briodas yn y dref a'i chyffuniau.

I played here once during my 2005 "comeback" phase, but the town has truely developed as a regular harping centre for me since re-establishing as a harpist in west Wales from 2010 onwards. As well as the busking, I have played regularly at Belmont Court care home. I have also played in two weddings in the town and surrounding area.