"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

1 January 2017

Ymgyrchoedd Elusennol - Charitable Campaigns

Yr wyf yn falch o fod wedi codi cyfanswm cyfredol o £9296.41 dros amrywiaeth o elusennau ers 2005, naill nai trwy rhedeg (gan gynnwys marathons Caerdydd, Llundain a Chaerlyr) neu trwy gweithgareddau ar y delyn. Edrychaf ymlaen at ychwanegu at y rhestr isod mewn blynyddoedd i ddod.

I am proud of having raised a current total of £9296.41 for a variety of charities since 2005, either by running (including the Cardiff, London and Leicester marathons) or by activities on the harp. In 2018 I attempted the London Underground Tube Challenge! I look forward to adding to this list in years to come.