"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

1 January 2017

Eisteddfod

Mae'r Eisteddfod wedi dod yn rhan bwysig o'n bywyd teuluol. Nid wyf yn gwersyllwr neu'n carafanwr pybyr am yr wythnos gyfan. Serch hynny, mae'r plant wrth eu boddau yn y 'Steddfod, ac rwyf innau wedi cystadlu ym mhob Eisteddfod Genedlaethol ers 2010, naill nai ar y delyn yn unigol, fel rhan o grwp gwerin neu yn y cystadleuthau rhyddiaith. Dyma dudalen felly i gadw cofnod o'r llwyddiannau achlysurol a ddaeth i'm rhan,

The National Eisteddfod of Wales has become an important part of our family life. I'm not an avid Eisteddfod camper or caravaneer for the whole week. However, my children are in their element at the Eisteddfod. I have competed in every National Eisteddfod since 2010, either on solo harp, as part of a folk group, or in the prose competitions. So here's a page to keep a record of the occasional successes that came my way.

Eisteddfod Genedlaethol, Bodedern, 2017
National Eisteddfod, Bodedern, 2017

"Sesiwn Caerdydd", 2ail Safle, Grwp Offerynol

"The Cardiff Session", 2nd Place, Instrumental Group.


Eisteddfod Genedlaethol, Y Fenni, 2016
National Eisteddfod, Abergavenny, 2016

"Sesiwn Caerdydd", 2ail Safle, Grwp Offerynol
"The Cardiff Session", 2nd Place, Instrumental Group.

Eistedfod Genedlaethol, Meifod, 2015
National Eisteddfod, Meifod, 2015 

"Sesiynwyr Caerdydd", 2ail Safle, Grwp Offerynol
"Cardiff Sessioneers", 2nd Place, Instrumental Group
 
Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli, 2014
National Eisteddfod, Llanelli, 2014

"Criw'r Caio", Safle 1af, Grwp Offerynol.
"Criw'r Caio", 1st Place, Instrumental Group.


Eisteddfod Genedlaethol, Dinbych, 2013
National Eisteddfod, Denbigh, 2013

Safle 1af, Tlws Coffa John Weston Thomas (Telyn Gwerin)
1st Place, John Weston Thomas Mermorial Prize (Folk Harp)
 
Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, 2011
National Eisteddfod, Wrexham, 2011 

Safle 1af, Blog (Adran Llenyddiaeth)
1st Place, Blog (Literature Section)

2ail Safle, Tlws Coffa John Weston Thomas (Telyn Gwerin) 
2nd Place, John Weston Thomas Memorial Prize (Folk Harp)