"These moments given, are a gift from time" (Kate Bush).

15 November 2013

Bysgio a Gig, Glyn-nedd

14/11/13. Heddiw roedd gen i gig gyda Merched y Wawr Glyn-nedd yn y prynhawn. Nid oeddwn wedi canu'r delyn fach ers cwpl o wythnosau felly es i fysgio yn y pentref yn y bore, gan ennill£17. 

Wrth i mi baratoi am y gig, cefais galwad ffôn gan Radio Cymru yn esbonio eu bod am siarad gyda fi ynglŷn â'm blog ar y radio! A minnau'n meddwl 'mod i wedi dianc rhag crafangau'r radio ar ôl gorffen fy swydd gyda'r Undodiaid! 

Un peth doniol, roedd yr ymchwilydd yn meddwl fy mod yn dal "bwled" yn fy llaw o flaen Senedd Westminster (isod). 

Aeth y gig yn iawn. Gwerthais 5 CD (a 2 ar y stryd tra'n bysgio). Rwyf wedi penderfynu anfon yr elw o'r CDs at gronfa DEC Phillippenes. 


Today I had a gig for Metched y Wawr in Glynneath. I was a bit rusty on the harp so I busked a couple of hours in the village and made £17. A Local councillor spotted me. He thought I was "bloody brilliant" and seemed happy that "people are realising that this place is the Golden Gate to Waterfall country".

As I prepared for the gig, took a phone call from Radio Cymru asking me to talk about this blog on the Radio! Apparently it's world blogging month. Funny moment, the researcher on the phone thought I was holding a bullet in front of Parliament in Westminster (below)!

Ghd gig went well in front of a small audience. Sold 5 CDs (as well as 2 on the street) and I've decided to do a small campaign for the DEC Phillipenes appeal based on this money.