"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

1 June 2012

Abergwaun

Stats

Wedi Chwarae / Played: 2

Cyfanswm / Total: 46

Dylanwad / Impact

Tref pwysicach nac mae'r ystadegau'n awgrymu. Yn 2010, cwrddais fy nhad Maalie yma a thynnu'r arian ernes mas o bancy yn y dref cyn mynd i brynnu fy nhelyn deires newydd o weithdy Alun Thomas (mab John Weston Thomas) ym mhentref Pencoed, gerllaw. Yn 2012, fe wnes i bysgio yma cyn chwarae 2 gig mewn un noson fel rhan o Gŵyl Werin Abergwaun.

A more important town than the busking stats suggest. In 2010 I met my Dad (Maalie) and got the deposit for my new triple harp before going to the workshop of Alun Thomas (son of John Weston Thomas) in nearby Pencoed village. In 2012, I busked here before playing 2 gigs in one night as part of the Fishguard Folk Festival.