"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

23 May 2012

Cilâ

Stats

Wedi chwarae / Played: 4

Cyfanswm / Total: £243

Cyfartaledd / Average: £60.75

Uchaf / Highest: £153

Gwerthiant CD Sales:

Dylanwad / influence

Mae Cilâ yn lleoliad bysgio eithriadol o ddiddorol. Mae'n ymddangos fel sgwâr pentref bach, ond mewn gwirionedd mae'r pentref yn gorwedd ochr yn ochr â faestref enfawr (a weddol cefnog) o ddinas Abertawe, gyda phoblogaeth enfawr. Wedi gwerthu nifer sylweddol o CDs yma a chael sawl cynnig gig. Fe wnes £153 yma mewn hanner diwrnod ar Noswyl Nadolig 2011!

Killay is an exceptionally interesting busking destination. It appears like a small village square, but in reality it backs onto a huge (and fairly well-heeled) residential suburb of the city of Swansea, giving it a big potential footfall. I have sold lots of CDs here and some interesting gig offers. I made £153 here in half a day on Christmas Eve 2011!