"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

1 January 2017

Ffotograffiaeth - Photography

Nid wyf yn cyfri fy hun yn "ffotograffydd". Does gan i ddim hyfforddiant a fawr ddim clem am agweddau technegol y maes. Serch hynny, rwyf wrth fy modd yn tynnu lluniau tra 'mod i allan o gwmpas y lle., a ffotograffiaeth ydy prif sylfaen y blog.. Rwyf wedi cael ambell llun wedi ei gyhoeddu, ac rwyf wedi ennill dau wobr yn y sioe pentref lleol, felly dyma dudalen i gadw cofnod o'r llwyddiannau hynny.

I wouldn't consider myself a "photographer". I have had no training and have very little idea about the technical aspects of this subject. However, I love taking photos when I'm out and about, and photographs are the main basis of this blog. I have had the odd picture published, and have won two prizes for photography at the local village show, so here is a page to keep track of those occasional successes.

Llun wedi ei gyhoeddi - Publshed picture
BBC Cymru Fyw, 02/07/14
Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol yn codi yn Llanelli.
The National Eisteddfod pavilion being set up in Llanelli.
 

Llun wedi ei gyhoeddi - Published picture
Llanelli Star, 11/06/14
Tafarn y Gobaith a'r angor, Porth Tywyn, yn paratoi am Gwpan y Byd yn Brazil.
The Hope and Anchor pub in Burry Port all set for the World Cup in Brazil.

Gwobr Gyntaf
Sioe Pen-bre a Phorth Tywyn, 2011
"Heledd a Grandpa"


Wedi ei chymeradwyo'n uchel / Highly Commended
Sioe Pen-bre a Phorth Tywyn, 2011
"Heledd yn Folly Farm" / "Heledd in Folly Farm"