"These moments given, are a gift from time" (Kate Bush). Di-alcohol / Alcohol-free 22/03/15 always.

4 August 2016

Eisteddfod Y Fenni


Tipyn o sioc... Robin Huw Bowen (pellaf ar y chwith) wedi penderfynu dewis dwy alaw o'm CD newydd ("Afon Gwy"; "Tyndyrn") fel sail i'w gweithdy telyn yn y 'Steddfod. Un o uchafbwyntiau fy ngyrfa heb os - yn enwedig nad oedd yr alawon yn bodoli amser hon y llynedd. Diolch, Robin, am dy gefnogaeth ar hyd y blynyddoedd.

A bit of a shock... Robin Huw Bowen, Wales' international ambassador of the triple harp (far left) chose two of my compositions off the new CD ("River Wye" and "Tintern") as the basis for his harp workshop at the Eisteddfod at Abergavenny. 

Without question one of the highlights of my career, especially considering that those tunes did not exist this time last year! Thanks, Robin, for your support down the years.