"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

2 January 2016

2016

AR DAITH / ON TOUR 2016

05/01/16 Plas y Dderwen
JOHNSTOWN

08/01/16 Brondesbury Lodge
ABERTEIFI

18/01/16 Hafan y Waun
ABERYSTWYTH

19/01/16 Albert Edward Prince of Wales
PORTHCAWL

25/01/16 Cwrt Enfys
YSTRADGYNLAIS

04/02/16 Cartref
HENLLAN

08/02/16 Ashdale
PENFRO

22/02/16 Blaennos House
LLANYMDDYFRI

29/02/16 Blaenmarlais
ARBERTH

01/03/16 Llys Newydd
CAPEL HENDRE

01/03/16 Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn
PORTH TYWYN

01/03/16 Neuadd y Pentref
GWYNFE

02/03/16 Llys Fechan
CROSS HANDS

03/03/16 Cwrt Clwydi Gwyn
SGIWEN

04/03/16 Glyn Nest
CASTELL NEWYDD EMLYN

04/03/16 Neuadd Goffa
PORTH TYWYN

05/03/16 Sgwar Glyndwr - Caffi MGs - Y Llew Du
ABERYSTWYTH

14/03/16 Cwrt Enfys
YSTRADGYNLAIS

16/03/16 Ashdale
PENFRO

24/03/16 Neuadd Goffa
PORTH TYWYN

04/05/16
The Studio
BIRMINGHAM

23/09/16

Hilton Court
ROCH (Sir Benfro)

17/10/16

Y Ganolfan Iaith


 NANT GWRTHEYRN

25/11/16
The Racecourse
FFOS LAS

08/12/16
Hampton Grange
HEREFORD

09/12/16
Hafan y Waun
ABERYSTWYTH