"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

1 January 2016

2015

AR DAITH / ON TOUR 2015

Un o'r cyfnodau prysuraf, ond anoddaf ar y delyn hyd yma. Bu'n rhaid i mi cydio yn y delyn wedi diswyddiad annisgwyl ym mis Mawrth 2015. Er gwaethaf yr anhawsterau, llwyddwyd i gynhyrchu CD "Tanddwr" erbyn mis Mawrth 2016, wrth i mi hefyd cael fy mhenodi i swydd cyflogedig newydd gyda Mencap Cymru.

One of the busyest, yet hardest spells on the harp to date. I had to start afresh as a harpist after an unexpected redundancy in March 2015. Despite the difficulties, along with all the care home gigs I managed to produce my third CD, "Tanddwr" ("Underwater") by March 2016, just as I was appointed to a new employed role with Mencap Cymru.


23/01/15 Neuadd y Pentref
PORTH TYWYN, 7.00pm

27/02/15 EJs
LLANELLI, 7.00pm

02/03/15 Ysgol Parc y Tywyn
PORTH TYWYN, 2.00pm

02/03/15 Canolfan Cymunedol
HERMON (Sir Benfro), 7.30pm

04/03/15 Glyn Nest
C.N.E, 2.00pm

06/03/15 Blaenmarlais
ARBERTH, 2.00pm

26/03/15 Elganos
CAERDYDD, 7.15pm

16/04/15 Ashdale,
PENFRO, 2.30pm

18/04/15 Stondin Plaid Cymru
CAERFYRDDIN, 12.30pm

18/05/15 Glasfryn
LLANELLI, 2.00pm

19/05/15 Plas y Mor
PORTH TYWYN 1.00pm

20/05/15 Dan y Bryn
PONTARDAWE, 2.30pm

25/05/15 Mudiad Meithrin
Eisteddfod yr Urdd
LLANCAIACH FAWR, 10.15am

01/06/15 Allt y Mynydd
LLANYBYDDER, 2.00pm

03/06/15 Blaenos House
LLANYMDDYFRI, 2.30pm

04/06/15 Ysgubor Wen
ABERDAR, 2.30pm

05/06/15 Hafan y Waun
ABERYSTWYTH 2.00pm

08/06/15 Park View
CASTELL-NEDD 2.00pm

09/06/15 Cwrt Clwydi Gwyn,
SGIWEN, 2.00pm

10/06/15 Cartref
HENLLAN, 1.30pm

11/06/15 Cilymaenllwyd
PWLL, 2.00pm

15/06/15, Cae Maen
LLANELLI, 2.00pm

16/06/15 Dol y Felin
SAN CLER, 1.30pm

19/06/15 Ysgubor Wen
ABERDAR, 11.00am

19/06/15 Garnant House
GARNANT, 2.00pm

19/06/15 Cwrt Enfys
YSTRADGYNLAIS, 4.00pm

20/06/15 Hill House
LLANSTEFFAN, 6.00pm

24/06/15 Awel y Mor
GORSEINION, 2.30pm

25/06/15 The Priory
LLANDOGO, 1.30pm

25/06/15 Bethany
CAS-GWENT, 3.30pm

30/06/15
Prifysgol Caerdydd
CAERDYDD, 6.45pm

02/07/15 Arwelfa
CYMMER (Cwm Afan), 2.30pm

03/07/15 Llys y Tywysog
GROVESEND, 2.00pm

04/07/15 Y Farchnad
Llanymddyfri, 12.30pm

06/07/15 Manor House
ST HILARY, 2.15pm

09/07/15 Cwrt Clwydi Gwyn
SGIWEN, 2.00pm

10/07/15 Milsom House
SAIN TATHAN, 4.00pm

11/07/15 Belvedere
DINBYCH-Y-PYSGOD, 2.30pm

13/07/15 Crossfield
RHAEADR GWY, 2.00pm

14/07/15 Blaenos House
LLANYMDDYFRI, 2.30pm

15/07/15 Manor House
St HILARY, 2.30pm

15/07/15 The Scout Hut
CIRENCESTER, 7.30pm

17/07/15 Hyfrydol
MAESTEG, 2.00pm

18/07/15 Neuadd Aberdar
CAERDYDD, 7.30

22/07/15 Neuadd Drymmau
SGIWEN, 2.00pm

24/07/15 Blaenmarlais
ARBERTH, 2.00pm

26/07/15 Swn y Mor
ABERAFAN, 3.00pm

27/07/15 Brondesbury Lodge
ABERTEIFI, 2.00pm

27/07/15 Llys Meddyg
TREFDRAETH, 6.00pm

28/07/15 Bryn-y-Cae
BRACLA, 2,00pm

28/07/15 Manor House
St HILARY, 4.00pm

30/07/15 Rickeston Mill
ABERDAUGLEDDAU, 2.00pm

31/07/15 Gwesty'r Ashburnham
PORTH TYWYN, 12.00pm

31/07/15 Ty Nant
CYMMER (Cwm Afan), 2.30pm

03/08/15 Yr Eisteddfod Genedlaethol
MEIFOD (Cystadleuaeth - Gyda Chriw Caerdydd)

06/08/15 Yr Eisteddfod Genedlaethol
MEIFOD (Cymanfa Telyn Deires), 12.00pm

06/08/15 Yr Eisteddfod Genedlaethol
MEIFOD (Stondin Plaid Cymru), 2.30pm

08/08/15 Gwesty'r Ashburnham
PORTH TYWYN, 3.00pm

11/08/15 Bryn Celyn,
MAESTEG, 2.00pm

12/08/15 Manor House
ST HILARY 2.30pm

14/08/15 Cwrt Enfys
YSTRADGYNLAIS, 11.00am

14/08/15 Westbury Court
WESTBURY-ON-SEVERN, 2.30pm

02/09/15 Manor House
ST HILARY, 2.30pm

02/09/15 Milsom House
SAIN TATHAN, 4.00pm

09/09/15 Neuadd Reichel
BANGOR, 7.30pm

11/09/15 Hyfrydol
MAESTEG, 2.00pm

21/09/15 Cwrt Enfys
YSTRADGYNLAIS, 2.00pm

22/09/15 Gorffwysfa
CASTELL-NEDD, 2.00pm

23/09/15 Bethany
CAS-GWENT, 11.00am

24/09/15 Plas y Mor
PORTH TYWYN, 1.00pm

28/09/15 Manor House
ST HILARY, 2.30pm

28/09/15 Milsom House,
ST ATHAN, 4.00pm

29/09/15 Dol y Felin
SAN CLER, 2.00pm

02/10/15 Albert Edward Prince of Wales Nursing Home
PORTHCAWL, 10.30am

02/10/15 Garnant House
GARNANT, 2.00pm

05/10/15 Llys y Tywysog
GROVESEND, 2.00pm

06/10/15 Crosfield House
RHAEADR GWY, 2.00pm

08/10/15 Theatr Brycheiniog
ABERHONDDU, 12.00pm

08/10/15 Swn y Mor
ABERAFAN, 3.00pm

09/10/15 Manor House
ST HILARY, 11.00am

09/10/15 Bryn Celyn
MAESTEG, 2.00pm

12/10/15 The Priory
LLANDOGO, 2.00pm

13/10/15 Hafan y Waun
ABERYSTWYTH, 2.00pm

15/10/15 Cilymaenllwyd
PWLL, 2.00pm

20/10/15 Dan y Bryn
PONTARDAWE, 2.00pm

22/10/15 Orchard House
HEREFORD / HENFFORDD, 2.15pm

23/10/15 Hill Ash House
DYMOCK (Gloucs.) 2.00pm

26/10/15 Brondesbury Lodge
ABERTEIFI, 2.00pm


27/10/15 Milsom House
ST ATHAN


02/11/15 Peniel Green
LLANSAMLET, 11.00am

02/11/15 Manor House
ST HILARY, 2.30pm

04/11/15 Annwyl Fan
RHYDAMAN, 11.30am

06/11/15 Blaenmarlais
ARBERTH, 2.00pm

09/11/15 Manor House,
ST HILARY, 2.30pm

09/11/15 Milsom House,
SAIN TATHAN, 4.00pm

10/11/15 Allt y Mynydd
LLANYBYDDER, 2.00pm


11/11/15 Ocean Living
MWMBWLS

15/11/15 Parc y Bocs,
CYDWELI, 1.00pm

16/11/15 Plas y Mor
PORTH TYWYN, 1.00pm

17/11/15 Dol y Felin
SAN CLER, 2.00pm

20/11/15 St Martin's Care Home
TREFORYS, 2.00pm

23/11/15 Manor House,
ST HILARY, 2.30pm

23/11/15 Milsom House,
SAIN TATHAN, 4.00pm


25/11/15 Burrows Hall
LLANGYNYDD

26/11/15 Westbury Court
WESTBURY-UPON-SEVERN


27/11/15 Cwrt Enfys,
YSTRADGYNLAIS, 3.00pm

01/12/15 Belvedere
DINBYCH-Y-PYSGOD, 2.00pm

03/12/15 Cwrt Enfys
YSTRADGYNLAIS, 2.00pm

04/12/15 Swn y Mor
ABERAFAN, 3.00pm

07/12/15 Manor House,
ST HILARY, 2.30pm

07/12/15 Milsom House
DSAIN TATHAN, 4.00pm

09/12/15 Cilymaenllwyd

PWLL

10/12/15 Hampton Grange,
HEREFORD / HENFFORDD, 4.30pm


11/12/15 Dan-y-Bryn
PONTARDAWE

11/12/15 Llys y Tywysog
GROVESEND, 2.00pm

14/12/15 East Park Care Centre
JEFFREYSTON (Sir Benfro), 2.00pm

15/12/15 Bethany,
CAS-GWENT, 2.00pm

 


17/12/15 Garnant House,
GARNANT

17/12/15 Bryn Celyn
MAESTEG
18/12/15 Crosfield Kouse,
RHAEADR GWY, 2.00pm