"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

24 July 2015

Aberdyfi

Stats

Wedi Chwarae / Played: 1

Cyfanswm / Total: £25

Dylanwad / Impact

Un o'r ychydig o drefi i mi chwarae tu fas i Aberystwyth yn ystod y 1990au, ar ddiwrnod crasboeth!

One of the few towns I played outside of Aberystwyth in the 1990s, on a baking hot day!