"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

1 January 2014

Ar Daith / On Tour 2014

Gigs - 2014

17/01/14 Maes y Felin, Drefach (Ceredigion)
21/02/14 Blaenmarlais, Arberth
06/03/14 Morfa Afan, Aberafan
06/03/14 Brondesbury Lodge, Aberteifi
20/03/14 Glyn Nest, Castell Newydd Emlyn
20/03/14 Caffi Iechyd Da, Caerfyrddin
07/05/14 Y Senedd, Bae Caerdydd
24/05/14 Gwyl Werin Abergwaun
19/06/14 Amelia's Diner, Penbre
07/07/14 Blaenmarlais, Arberth
03/08/14 Cystadleuaeth a Sesiwn Ty Gwerin, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli
05/08/14 Swyddfa Plaid Cymru, Llanelli
06/08/14 Cystadleuaeth Grwp Offerynol, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli
19/10/14 Gwyl Made in Roath Festival, Caerdydd (Stryd, wedyn G39).
04/11/14 Allt y Mynydd, Llanybydder
21/11/14 Gwesty Stradey Park, Llanelli
25/11/14 Polly's, Aberteifi
27/11/14 Brondesbury Lodge, Aberteifi
27/11/14, Queen Victoria Club, Llanelli
09/12/14 Popty, Hendy Gwyn ar Daf