"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

28 September 2013

Aberdaugleddau / Milford Haven

Stats bysgio / Busking Stats

Wedi Chwarae / Played: 1

Cyfanswm / Total:  £61

Dylanwad / Influence

Dim ond unwaith wedi bysgio, rhai blynyddoedd yn ôl. Ond rwyf wedi canu sawl gwaith yng nghartref preswyl Rickeston Mill gerllaw. Hefyd un gig deuawd cofiadwy ar long tal yn y Porthladd gyda Helen Adam o grŵp Fiddlebox.

Only played here once, some years ago. However I have performed several times at the nearby Rickeston Mill nursing home. Also a memorable duet gig with the fiddler Helen Adam of Fiddlebox on a tallship anchored in the harbour.