"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

11 July 2013

Ar Daith / On Tour 2012

Gigs - 2012

11/01/12 Tywi Castle, Upland Arms
11/01/12 Y Ganolfan Bowlio, Caerfyrddin
12/01/12 Argel, Johnstown
13/01/12 Cae Maen, Llanelli
01/02/12 Dôl y Felin, San Clêr
01/02/12 Min y Coed, Llanbedr Pont Steffan (Cyngerdd Preifat)
09/02/12  Allt-y-Mynydd, Llanybydder
10/02/12 Hafan Tywi, Glanyfferi
14/02/12 Woodfield, Arberth
14/02/12 Rickeston Mill, Aberdaugleddau
15/02/12 Argel, Johnstown
15/02/12 Belmont Court, Dinbych-y-Pysgod
20/02/12 Glasfryn, Llanelli
21/02/12 Glanmorfa, Cydweli
23/02/12 Y Clwb Rygbi, Pontiets
24/02/12 Garnant House, Garnant
28/02/12 Plas y Môr, Porth Tywyn
01/03/12 Canolfan Dydd Morfa Afan, Aberafan
01/03/12 Maes Llewellyn, Castell Newydd Emlyn
02/03/12 Hapus Dyrfa, Porth Tywyn
02/03/12 Arwelfa, Cymmer (Cwmafan)
05/03/12 YMCA, Castell-nedd
08/03/12 Baltic Inn, Ponthenri
09/03/12 Bryn Helyg, Bynea
12/03/12 Hafan Tywi, Glanyfferi
13/03/12 Caeglas, Ffairfach
14/03/12 Y Senedd, Bae Caerdydd
15/03/12 Hafan y Waun, Aberystwyth
16/03/12 Ashdale, Penfro
16/03/12 Y Neuadd Goffa, Porth Tywyn
21/03/12 Argel, Johnstown
21/03/12 Glasfryn, Llanelli
09/04/12 SESIWN RECORDIO GYDA FFLUR DAFYDD
12/04/12 Neuadd Drymmau, Sgiwen
12/04/12 Min yr Afan, Cwmafan
14/04/12 Gwesty Nant y Ffin, Clunderwen
16/04/12 Blue Anchor, Aberddawen
17/04/12 Argel, Johnstown
18/04/12 Plas y Môr, Porth Tywyn
19/04/12 Castle View, Llawhaden
19/04/12 Gwesty Ashburnham, Porth Tywyn
20/04/12 Clwb Golff Ashburnham, Porth Tywyn
26/04/12 Morfa Afan, Aberafan
26/04/12 Tawelan, Caerfyrddin
27/04/12 Blaenmarlais, Arberth
02/05/12 Eglwys Fethodistaidd Radur
03/05/12 Y Plas, Felinfoel
09/05/12 Tywi Castle, Upland Arms
11/05/12 Ashdale, Penfro
17/05/12 Belmont Court, Dinbych y Pysgod
23/05/12 Glasfryn, Llanelli
25/05/12 Gwesty'r Plu, Aberaeron
31/05/12 Arwelfa, Cymmer (Cwmafan)
01/06/12 Ship & Anchor, Abergwaun (Gŵyl Werin Abergwaun)
01/06/12 The Ship, Abergwaun Isaf (Gŵyl Werin Abergwaun)
13/06/12 Allt-y-Mynydd, Llanybydder
19/06/12 Tŷ Mawr, Llanelli
20/06/12 Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
21/06/12 Neuadd Penbryn, Prifysgol Aberystywyth
25/06/12 Eglwys Gadeiriol Aberhonddu
27/06/12 Llong "Duke of Pembroke", Porthladd Aberdaugleddau (Gyda Helen Adam) 
28/06/12 Argel, Johnstown
28/06/12 Belmont Court, Dinbych-y-Pysgod
30/06/12  Gŵyl Nôl a 'Mlaen, Llangrannog
05/07/12 Plas y Môr, Porth Tywyn
11/07/12 Gorffwysfa, Bryncoch (Castell-nedd)
17/07/12 Cullivoe Hall, Yell, Shetland (Gyda Cullivoe Fiddlers)
18/07/12 Baltasound Hotel, Unst, Shetland   
19/07/12 Baltasound Hotel, Unst, Shetland (Unstfest)
21/07/12 North Ness Hall, Yell, Shetland (Gyda Ffancytunes Ensemble)
21/07/12 Fetlar Hall, Fetlar, Shetland
26/07/12 Hafan y Waun, Aberystwyth
08/09/12 Gwesty Mariott, Abertawe
19/09/12 Tywi Castle, Upland Arms
16/10/12 Allt y Mynydd, Llanybydder
19/10/12 Norton House, Mwmbwls
21/11/12 Gwdi, Caerdydd (Cwpwrdd Nansi)
26/11/12 Plas y Môr, Porth Tywyn
29/11/12 Brondesbury Lodge, Aberteifi
30/11/12 Yr Institiwt, Pontarddulais
05/12/12 Neuadd Drymmau, Sgiwen
05/12/12 Y Plas, Felinfoel