"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

9 April 2013

Banbury

Stats

Wedi Chwarae / Played: 1

Cyfanswm / Total: £12

Dylanwad / Influence.

Bysgio byr ar wîb o Gymru i Nottingham yn 2013. Serch hynny, cafwyd ginio difyr yng nghwmni'r ffidlwraig gwerin nodedig, Siân Philips, cyn chwilio fy geogelc cyntaf yn swydd Rhydychen.

A quick busk on the way from Wales to Nottingham in 2013. However, I had a nice lunch with the notable Welsh fiddler, Siân Philips, before finding my first geocache in Oxfordshire.