"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

5 May 2011

Ar Daith / On Tour: 2011

Roedd y cyfnod Hydref-Rhagfyr 2011 yn dipyn o drobwynt. Cyn hynny, roeddwn wedi bod yn gwneud tipyn o golled ariannol ar y delyn, ac roedd wedi dechrau mynd yn dipyn o fwrn. Doeddwn i heb sylweddoli yn union faint o waith caled roedd yn rhaid gwneud ar y ffôn er mwyn sicrhau rhaglen cynhwysfawr o gigs. Ond, llwyddwyd i newid y sefyllfa er gwell, gyda’r gobaith o ddatblygu ymhellach yn 2012. Roedd dau uchafbwynt perfformio eleni: y naill wrth gystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhlws Coffa John Weston Thomas, sef rhywbeth y dylwn i fod wedi rhoi cynnig arni blynyddoedd ynghynt. Yr ail uchafbwynt oedd yn Nhafarn y Llong, Llangrannog, ym mis Tachwedd. Yno, bues i’n chwarae o flaen un o’m hoff grwpiau gwerin, Yr Hwntws. Cafwyd hefyd tri sesiwn radio byw, ac erthygl yng Nghychgrawn Golwg i nodi 20 mlynedd ers fod yn delynor.

The period October-December 2011 was a bit of a turning point. Previously, I had been making financial losses on the harp, and the work had been starting to be a strain. I simply hadn’t realised the extent of work on the phone that was needed in order to sustain a programme of gigs. However, I managed to reverse this situation, and was hopeful of further progress in 2012. There were two performance highlights this year. First, performing in the John Weston Thomas memorial competition, which was something that I really should have done years ago. The second highlight was performing in the Ship Inn, Llangrannog, as a support fot one of my favourite bands, Yr Hwntws, in November. I also had three live radio sessions, and an article in Golwg magazine to mark 20 years of being a harpist.

Gigs - 2011

10/01/11 Allt y Mynydd, Llanybydder

11/01/11 Belmont Court, Dinbych-y-Pysgod

12/01/11 Rickeston Mill, Aberdaugleddau

19/01/11 Y Canolfan Dydd, Castell Newydd Emlyn

19/01/11 Maes Llywelyn, Castell Newydd Emlyn

17/02/11 Sesiwn werin, Tafarn Penllwyndu, Llechryd

24/02/11 Ashdale, Penfro

26/02/11 Perfformiad Stryd, Caerfyrddin

01/03/11 Perfformiad Stryd, Caerfyrddin

01/03/11 Plas y Môr, Porth Tywyn

02/03/11 Tawelan, Caerfyrddin

10/03/11 Sesiwn Radio Byw (Nia Roberts, BBC Radio Cymru)

11/03/11 Three Cliffs House, Penmaen, Gŵyr

18/03/11 Plas y Môr, Porth Tywyn

16/04/11 Prifysgol Abertawe (GA Undodiaid)

28/04/11 Allt y Mynydd, Llanybydder

07/05/11 Gwesty’r Angel, Caerdydd (Partneriaeth suful cyntaf)

27/05/11 Chequers Hotel, Dalton in Furness

16/06/11 Scout Hut, Ystradgynlais

28/06/11 Neuadd Ddinesig, Llandeilo

15/07/11 Belmont Court, Dinbych-y-Pysgod

19/07/11 Allt y Mynydd, Llanybydder

31/07/11 Neuadd Brangwyn, Abertawe

01/08/11 Yr Eisteddfod Genedlaethol, Wrecsam (Pafiliwn)

24/08/11 Three Cliffs House, Penmaen, Gŵyr

10/09/11 Y Long Rŵm, Cribyn

15/09/11 Merched y Wawr, Ffairfach, Llandeilo

07/10/11 Belmont Court, Dinbych-y-Pysgod

07/10/11 Neuadd Eglwys St. Ioan, Doc Penfro

13/10/11 Ashdale, Penfro

14/10/11 Three Cliffs House, Penmaen, Gŵyr

21/10/11 Plas y Môr, Porth Tywyn

27/10/11 Allt y Mynydd, Llanybydder

28/10/11 Neuadd Ddinesig, Y Barri

29/10/11 Gŵyl Fwyd Casnewydd

04/11/11 Cartref, Henllan, Ceredigion

ANGEN DYDDIAD: Sesiwn BBC Radio Cymru (Dei Tomos)

08/11/11 Sesiwn Radio Byw, Sain Abertawe

09/11/11 Argel, Johnstown,Caerfyrddin

09/11/11 Plas y Môr, Porth Tywyn

10/11/11 Mîn yr Afan, Cwmafan

11/11/11 Caemaen, Llanelli

11/11/11 Sesiwn Werin, Tafarn Lord Raglan, Merthyr Tudful

16/11/11 Smith’s Arms, Sgiwen

24/11/11 Cilymaenllwyd, Pwll

25/11/11 Tŷ Nant, Cymmer (Cwm Afan)

25/11/11 Morfa Afan, Aberafan

26/11/11 Tafarn y Llong, Llangrannog

30/11/11 Arwelfa, Cymmer (Cwm Afan)

01/12/11 Dan y Bryn, Pontardawe

01/12/11 Cwrt Enfys, Ystradgynlais

02/12/11 Park View, Castell-nedd

04/12/11 Y Capel Undodaidd, Notais, Porthcawl

05/12/11 Ashdale, Penfro

07/12/11 Argel, Johnstown, Caerfyrddin

07/12/11 Plas y Môr, Porth Tywyn

08/12/11 Bryn Helyg, Bynea

08/12/11 Capel Ebenezer, Llandeilo

09/12/11 Belmont Court, Dinbych-y-Pysgod

09/12/11 Eglwys Pabyddol, Castell Newydd Emlyn

14/12/11 Rickeston Mill, Aberdaugleddau

15/12/11 Llety Parc, Aberystwyth