"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

24 October 2011

Ar Daith / On Tour: 1994

1994 - GIGS

13/01/94 Capel y Gerlan, Y Borth

02/06/94 Witchery, Caeredin

16/08/94 Bandstand, Aberystwyth

22/08/94 Y Llew Du, Llanbadarn Fawr

23/09/94 Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

12/11/94 PERFFORMIAD RADIO – RADIO CLYDE 1 FM o siop “What Everyone Wants”

26/11/94 Canolfan Tollcross Road, Glasgow

31/12/94 Gogerddan Arms, Llanbadarn Fawr

Blwyddyn tawel o ran Gigs eleni. 5 yn ardal Aberystwyth, a 3 yn Yr Alban (gan gynnwys perfformiad "cameo" ar Radio Clyde FM yn Glasgow. Efallai'r gig mwyaf ddiddorol oedd yr un ar 31/12/94 (ar y cyd gyda'r gitarydd, Daniel "Fflos" Lawrence, bellach o'r Sibrydion), a phibydd lleol. Ar ol y gig, cafwyd anghytundeb rhwng y pibydd a'r landlord, gan orffen gyda 'protest' swnllyd gan y pibydd yn sgwar Llanbadarn Fawr yn oriau man Dydd Calan!

A fairly quiet year in terms of gigs this year. 5 in Aberystwyth, 3 in Scotland (including a cameo performance on radio Clyde FM in Glasgow). Perhaps the most interesting gig was on 31/12/94 (with Daniel Lawrence, now the guitarist of Y Sibrydion, and a local piper). After the gig, a disagreement ensued between the piper and the landlord, culminating in an impromptu "noisy protest" by the piper in the middle of Llanbadarn Fawr village square!