"These moments given, are a gift from time" (Kate Bush). Di-alcohol / Alcohol-free 22/03/15 always.

13 June 2005

Gloucester / Caerloyw

Stats

Wedi chwarae / Played: 16

Cyfanswm / Total: £951

Cyfartaledd / Average: £59.44

Uchaf / High: 83

Dylanwad

Caerloyw oedd fy safle bysgio mwyaf rheolaidd yn Lloegr. Roeddwn pob amser yn hoffi bysgio yma, tref bysgio dymunol a chyfeillgar am ryw rheswm. Ac ystadegau gwell na Cheltenham, tref cyfoethocach ychydig filltiroedd i ffwrdd. Bu Caerloyw hefyd yn fodd i gyrraedd tref Stroud maes o law.

My most regular busking spot in England. I always enjoyed visiting this pleasant and friendly town. Gloucester has better stats than the more salubrious town of Cheltenham just a few miles away. Latterly, Gloucester became a gateway to accessing the town of Stroud.