"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

28 September 2013

Folly Farm

Folly Farm: yr atyniad teuluol "gwerth am arian" gorau yng ngorllewin Cymru. Ceir anifeiliaid diddorol (gan gynnwys jiraffiaid a phengwyns), yn ogystal a ddigonedd o adnoddau chwarae i blant o bob oed, yn ogystal â ffair hen-ffasiwn. Gwell nac Oakwood!

Folly Farm: the best value family attraction in west Wales. Lots of interesting snimals (including giraffes and penguins), play resources for children of all ages, as well as an old-fashioned fairground with baby soft play. Better than Oakwood!