"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

4 July 2013

Cirencester

Stats

Wedi Chwarae / Played: 4

Cyfanswm / Total: £276

Cyfartaledd / Average: £69.00

Uchaf / High: £153

Gwerthiant CD Sales:

Dylanwad / Influence

Mae Cirencester wedi dod â nifer o atgofion felys. Yn Rhagfyr 2004, es yno am brynhawn ar ôl bysgio yng Nghil-y-Coed. Ar hap, cwrddais fy hen gyfaill ysgol, Gwion Huws, rhywun sydd gen i feddwl uchel ohono o'm dyddiau cynharaf yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth. Yn 2005, ces i diwrnod gwych yma (£153 yn ogystal â chwrdd â'm tad, Maalie). Bûm yn bysgio yno yn 2011 a 2013 (ar daith Suffolk)  gan werthu llwyth o CDs a chwrdd â'm cyfaill newydd o fyd y Trydar, y cefnogwr AFC Wimbledon Paul Brewer.

My 4 trips to Cirencester have generated a host of great memories. I first ventured there one afternoon in December 2004 after spending the morning in Caldicot. A mediocre session was suddenly brought to life by a chance encounter with my old friend Gwion Huws, someone who I have dear memories of from my early days at Penweddig school, Aberystwyth. In 2005, I had a great day there, (£153 and meeting my Dad, Maalie). I have returned to "Ciren" in 2011 and 2013 (Suffolk Tour), selling a bunch of CDs and meeting my new friend from the Twitter world, Paul Brewer.