"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

11 June 2013

Gyrfa - Career


Mae fy ngyrfa wedi cymryd sawl tro annisgwyl. Wedi graddio gyda doethuriaeth yn 2004, roedd fy mryd ar fod yn academydd. Dyna a wnes am ddwy flynedd, cyn symud i'r Cynulliad Cenedlaethol fel Gohebydd Gwleidyddol cylchgrawn GOLWG. Bellach, ers 2007, rwyf wedi treulio'r rhan fwyaf o'm gyrfa yn y sector gwifoddol yng Nghymru, weithio'n cyfuno swydd ffurfiol gyda'm gwaith ar y delyn. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio'n llawn amser ym myd anabledd plant, fel Ymarferydd Cwsg ar ran elusen Cerebra. 


Gwybodaeth pellach:


My career has taken several unexpected turns. Having graduated with a PhD in 2004, my initial ambition was to be an academic, and that's what I did for two years, before moving to the National Assembly for Wales as the Political Correspondent for GOLWG magazine. Since 2007, I have spent most of my time in the voluntary sector in Wales, sometimes combining a formal role with my other work as a harpist. At the moment I work full-time in the field of child disability, as a Sleep Practitioner for Cerebra.  Additional information:

Swyddi cyflogedig - Employed roles

2019 -


Ymarferydd Cwsg, Cerebra.

Sleep Practitioner, Cerebra.

2016 - 2019


Gweithiwr Achos Rhanbarthol (Y Gorllewin a'r Canolbarth). Mencap Cymru.

Regional Caseworker (Mid and West Wales), Mencap Cymru


2015-16

Telynor hunan-gyflogedig (Ebrill 2015 - Mawrth 2017)

Self-employed harpist (April 2015 - March 2016)


2013-2015


Swyddog Datblygu Arbenigol dros Gymru, Home-Start UK.

Specialist Development Worker - Wales, Home-Start UK.


2011-2013Ysgrifennydd, Cyfadran Gymreig, Cymanfa Gyffredinol yr Undodiaid a'r Eglwysi Cristnogol Rhydd

Secretary, Welsh Department, General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches


2011 (Llawrydd / Freelance)Gohebydd y Cynulliad Cenedlaethol, Cylchgrawn Golwg (Ionawr - Mawrth)


National Assembly for Wales Correspondent, Golwg Magazine (January - March) 


2010


Telynor hunan-gyflogedig (Ebrill - Rhagfyr)

Self-employed harpist (April - December) 

2009 - 2010


Swyddog Datblygu dros Gymru, Disability Law Service


Development Officer for Wales, Disability Law Service


2007-2008Swyddog Polisi Ysbwriel, Cadwch Gymru'n Daclus


Litter Project Officer, Keep Wales Tidy


2006-2007 Gohebydd y Cynulliad Cenedlaethol, Cylchgrawn Golwg


National Assembly for Wales Correspondent, Golwg Magazine 


2005


Telynor hunan-gyflogedig (Mehefin-Rhagfyr)

Self-employed harpist (June-December) 

2004-2005


Cymrawd Dysgu, Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Cymru Aberystwyth


Teaching Fellow, Institute of Geography and Earth Sciences, University of Wales Aberystwyth


2003-2004

  
Cynorthwyydd Ymchwil, Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Cymru Aberystwyth

Research Assistant, Institute of Geography and Earth Sciences, University of Wales Aberystwyth


Mawrth / March 2003 (Llawrydd / Freelance)


Ymchwilydd Maes, Opinion Research Services

Field Researcher, Opinion Research Services 


1997-2003Doethuriaeth: "Cenedlaetholdeb a'r Broses Wleidyddol yng Nghymru"  

(Tra'n hunan-gyfolgedig ar y delyn)

PhD: "Nationalism and the Political Process in Wales"
(Whilst self-employed on the harp)