"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

14 May 2012

Nôl a Mlaen...


Logo: Tafarn y Llong / The Ship Inn

Edrychaf ymlaen at ganu yng Ngŵyl Nôl a Mlaen, Llangrannog, ar Fehefin 30. Dyma'r pentref lle ces i gyfle ym mis Tachwedd llynedd i chwarae mewn noson fel "support" i'r Hwntws yn Nhafarn y Llong. Y tro hwn, byddaf yn crwydro "nôl a Mlaen" rhwng Tafarn y Llong, a'r Pentre Arms, gyda'r delyn fach. Bosib byddaf yn dod â'r gitâr mas or atig am y  tro cyntaf mewn blynyddoedd, hefyd! Dyma hefyd bydd y cyfle cyntaf i mi chwarae fy alaw newydd, o'r enw "Tafarn y Llong", yn Nhafarn y Llong ei hun! Rwy'n deall bod Meic Stephens ar y rhaglen, felly mae'n addo noson ddifyr o grwydro...

I look forward to playing in the "Gŵyl Nôl a Mlaen" (Back and Forth) Festival in Llangrannog on June 30th. This is where I had an opportunity last year to play as support act for Yr Hwntws in The Ship Inn. This time, I shall be moving "back and forth" between the Ship, and the Pentre' Arms, with the small harp. For this gig, it's likely that I'll bring the guitar down from the attic for the first time in years! This will also be a first opportunity for me to play me new tune, entitled "Tafarn y Llong" (The Ship Inn), in The Ship itself! I understand that the evergreen Meic Stephens is also on the bill, so it promises to be an interesting night of crawling back and forth...