"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

24 April 2012

Gŵyl werin Abergwaun / Fishguard Folk Festival


Yr wythnos hon, rwyf wedi cadarnhau dwy berfformiad yng Ngwyl Werin Abergwaun. Dyma fydd fy ngwyl cyntaf yn y cyfnod newydd o ganu'n proffesiynol a gychwynodd blwyddyn neu ddwy yn ol. Rwyf yn edrych mlaen at fod yn artist cefnogol ar gyfer "Fiddlebox", sydd yn adnabyddus yng ngorllewin Cymru, ond yn grwp nad wyf wedi eu cwrdd eto.

This week, I confirmed two pub gigs at the Fishguard Folk Festival. This will be my first festival in this post-2010 "comeback" as a professional musician. I'm looking forward to being a guest artist for "Fiddlebox", a well-known group in south west Wales who I have yet to meet.