"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

26 November 2011

Eisteddfod 2011: 2ail Wobr // 2nd Prize

Perfformio ar y llwyfan yn Eisteddfod Genedlaethol, Wrecsam, 2011, yng Nghystadleuaeth Tlws Coffa John Weston Thomas. Roedd yn fraint i rhannu'r llwyfan gyda ddau telynor deires arall, sef Steffan Thomas (a ennillodd y Wobr 1af) a Math Roberts.

Performing on stage at the National Eisteddfod, Wrexham, 2011, in the John Weston Thomas Memorial Trophy. It was a priviledge to share the stage with two other young triple harpists, Steffan Thomas (who won 1st Prize), and Math Roberts.