"In your hands, the birth of a new day... " (Limahl)

21 September 2011

Ar Daith / On Tour: 1992

1992 - Gigs

01/92 Y Neuadd Goffa, Y Borth

24/01/92 Y Clwb Rygbi, Aberystwyth

04/03/92 Gwesty’r Bae, Aberystwyth

25/04/92 Simpsons, Aberystwyth

03/05/92 Simpsons, Aberystywyth

25/05/92 Simpsons, Aberystwyth

21/07/92 Rummers, Aberystwyth

03/08/92 Rummers, Aberystywyth

04/08/92 Rummers, Aberystwyth

27/09/92 Y Neuadd Fawr, Aberystwyth

14/12/92 Gannets, Aberystwyth

Bilingual post - please scroll down

1992 oedd y flwyddyn wnes i dod yn gyfarwydd a chanu mewn bwytai a thafarnau. Cymysgedd o ganeuon ar y gitar ac alawon araf ar y delyn oedd y gigs yma. Mae'r gig yng Nghlwb Rygbi Aberystwyth yn Ionawr '92 yn dal i sefyll yn y cof fel fy cyngerdd gwaethaf wnes i erioed (canu gydag anwyd, a'r set yn cael ei dorri'n fyr gan yr M.C.!). Ond, roedd y gig ar 03/08/92 yn Rummers ymhlith y goreuon, wrth i griw sychedig o ffrindiau Penweddig (Catrin, Elin, ac eraill) troi mewn i'r tafarn wedi perfformio mewn drama ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol - ac yn yr hwyl am dipyn o ffefrynau Dafydd Iwan!

1992 was the year where I became familiar with playing in restaurants and pubs. These gigs were a mixture of songs on the guitar, and slow harp tunes. The January gig in Aber remains my worst gig to date (singing with a heavy cold, and having my set cut short by the M.C.!) But the gig of 03/08/92 was one of the best, as a thirsty crew from Penweddig came in to the pub after performing in a drama at the National Eisteddfod - and in the mood for singing a few of Dafydd Iwan's favourites!